Hvilken reise drar dere på?

Vi har åpnet reisekoffertene i klassekonkurransen, og de er fulle av aktiviteter som kan brukes gjennom hele Lesereisen.

Reisekoffertene til temaene "Ekspedisjon villmark" og "Vår indre reise" er fulle av undervisningsopplegg og aktiviteter som skal motivere elevene til å lese og skrive. Man velger ut akkurat det man selv ønsker å jobbe med i klassen, så dette blir akkurat så bra som hver lærer vil gjøre det til selv, og man setter av så lite eller mye tid man måtte ønske. Målet er å inspirere flere elever til å lese og skrive mer, på nye og spennende måter.  

Koffert-Villmark.png

Bli med ut i Villmarka!

VELG FRITT BLANT DISSE AKTIVITETENE:

VILLMARKSSTIEN

Læringsstier fra Skolerom 

Kickstart Lesereisen i fellesskap gjennom et samlet opplegg for hele klassen. I villmarkskofferten på Skolerom finner du læringsstier som tar deg på en reise, uavhengig av om du bor nær skog, fjell eller fjord. Fokuset ligger på bærekraftig utvikling, og overføringsverdien til ditt nærmiljø er stort. Stiene er åpne for alle!

Alle våre fagartikler kommer i tre lesespor – og begge målformer – slik at alle kan bli med, uavhengig av leseferdighet. Her er det fullstendig opp til hver enkelt klasse hvordan man ønsker å delta og hvor mange opplegg man vil gjennomføre. Har du allerede lisens hos Skolerom, kan du logge inn med Feide og trykke på Lesereisen i filteret. Her får du muligheten til å redigere stiene, og tilpasse disse til dine elever. 

ÅPNE LÆRINGSSTIENE

VILLMARKSBOKA

Åpen oppgave som kan sendes inn til Lesereiseboka
Lesereisen skal inspirere og skape lese- og skriveglede. De øvrige aktivitetene inneholder konkrete oppgaver, men med stort rom for egen tolkning. I denne aktiviteten står du som lærer, og elevene helt fritt til å skape magi med egne ord, innenfor akkurat den sjangeren dere selv måtte ønske. Lesereiseboka skal fylles fra perm til perm av tekster med sjel og mening.

1. Les litteratur knyttet til natur, villmark, bærekraft, miljø og andre beslektede temaer. Dette kan fint kombineres med elevkonkurransen.
2. Skriv tekster relatert til temaet. Sjangere kan for eksempel være:

 • Fortelling / Novelle

 • Dikt

 • Sang

 • Kåseri

 • Leserinnlegg

 • Intervju

 • Nyhetsreportasje

3. Send utvalgte tekster inn som deres foreslåtte bidrag til Lesereiseboka 2022

(Skjemaet for innsending finner dere på denne siden 21.-31. mai)

VILLMARKSLESING

10 leseutfordringer 

Her finner du 10 leseutfordringer som elevene kan gjøre når som helst under konkurranseperioden. De krysser av i skjemaet og har fullført når alle 10 er krysset av. Det er du som lærer som bestemmer om en tekst kan kvalifisere til ett eller flere avkryss på skjemaet. Utfordringene er laget for å få elevene til å lese ulike typer tekster, og kan fint kombineres med elevkonkurransen.

Leseutfordringer på bokmål: 

1.-2. TRINN

3.-4. TRINN

5. -7. TRINN

Leseutfordringer på nynorsk: 

1.-2. TRINN

3.-4. TRINN

5.-7. TRINN

Leseutfordringer på nord-samisk: 

1.-2. TRINN

3.-4. TRINN

5. -7. TRINN

EKSPEDISJON ØDE ØY

Skriveutfordring fra @Skrivelæreren

@Skrivelæreren, Merete Henden, har laget undervisningsopplegget "Ekspedisjon til en øde øy", som gir elevene et kreativt og tverrfaglig opplegg som virkelig setter fantasien i gang.Tidsbruken er 1-3 timer, og opplegget tilpasses årstrinnet. @Skrivelæreren finner du på både Instagram og Facebook.

EKSPEDISJON ØDE ØY - BOKMÅL

EKSPEDISJON ØYDE ØY - NYNORSK

 

 

VI SKAL UT PÅ EKSPEDISJON!

Lekende skriving for 1.- 4. trinn

Leken er viktig i skolen. I denne aktiviteten legges det opp til lekende skriving og lesing ved at klassen lager utstyrsliste, leker butikklek med bakgrunn i utstyrslisten, legger ut på tur og lager et reisebrev i etterkant.

Dette opplegget er fritt utformet av Anita Lundberg, Lesemester, med inspirasjon fra sykehus-leken fra Lesesenteret og butikklek fra Skrivesenteret.

VI SKAL UT PÅ EKSPEDISJON  - Lærerveiledning bokmål

skolerom_neg_hor_no-payoff_outline.png
Eksempel_villmarkslesing.jpg
Koffert-IndreReise.png

Legg ut på en indre reise!

VELG FRITT BLANT DISSE AKTIVITETENE:

VÅR INDRE REISE

Læringsstier fra Skolerom og @psyktdeg

Lesereisen er også en indre reise. Tekster kan bidra til å bygge identitet og gi innsikt – både i eget liv – og i andres. Ta elevene med på en indre reise med Skoleroms læringsstier. Fokuset ligger på kjerneelementetet identitet og fellesskap og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring – og overføringsverdien til elevenes hverdag er stor. Stiene er åpne for alle!

Alle våre fagartikler kommer i tre lesespor – og begge målformer – slik at alle kan bli med, uavhengig av leseferdighet. Her er det fullstendig opp til hver enkelt klasse hvordan man ønsker å delta og hvor mange opplegg man vil gjennomføre. Har du allerede lisens hos Skolerom, kan du logge inn med Feide og trykke på Lesereisen i filteret. Her får du muligheten til å redigere stiene, og tilpasse disse til dine elever. 

ÅPNE LÆRINGSSTIENE

VÅRE TANKER

Åpen oppgave som kan sendes inn til Lesereiseboka
Lesereisen skal inspirere og skape lese- og skriveglede. De øvrige aktivitetene inneholder konkrete oppgaver, men med stort rom for egen tolkning. I denne aktiviteten står du som lærer, og elevene helt fritt til å skape magi med egne ord, innenfor akkurat den sjangeren dere selv måtte ønske. Lesereiseboka skal fylles fra perm til perm av tekster med sjel og mening.

1. Les litteratur knyttet til vennskap, helse og andre beslektede temaer. Dette kan fint kombineres med elevkonkurransen.
2. Skriv tekster relatert til temaet. Sjangere kan for eksempel være:

 • Fortelling / Novelle

 • Dikt

 • Sang

 • Kåseri

 • Leserinnlegg

 • Intervju

 • Nyhetsreportasje

3. Send utvalgte tekster inn som deres foreslåtte bidrag til Lesereiseboka 2022

(Skjemaet for innsending finner dere på denne siden 21.-31. mai)

VI LESER SAMMEN

10 leseutfordringer 

Her finner du 10 leseutfordringer som elevene kan gjøre når som helst under konkurranseperioden. De krysser av i skjemaet og har fullført når alle 10 er krysset av. Det er du som lærer som bestemmer om en tekst kan kvalifisere til ett eller flere avkryss på skjemaet. Utfordringene er laget for å få elevene til å lese ulike typer tekster, og kan fint kombineres med elevkonkurransen.

Leseutfordringer på bokmål: 

1.-2. TRINN

3.-4. TRINN

5. -7. TRINN

Leseutfordringer på nynorsk: 

1.-2. TRINN

3.-4. TRINN

5.-7. TRINN

Leseutfordringer på nord-samisk: 

1.-2. TRINN

3.-4. TRINN

5.-7. TRINN

 

VI GÅR SAMMEN

100-meterdiktet 

Dette undervisningsopplegget er laget av Annelise Fjeld Knutsen, lektor hos Frederik II Videregående skole. Hun har generøst delt dette med alle som deltar i Lesereisen, og har selv brukt det hvert eneste år med elevene sine siden 1993. Undervisningsopplegget gir elevene fysisk aktivitet, samtidig som man skaper noe skriftlig og kan arbeide i etterkant med å lese og skape en felles tekst. Det kan tilpasses alderstrinnet og tiden  man har til rådighet.

100-METERDIKTET - BOKMÅL

100-METERDIKTET - NYNORSK

.... mer kommer 

skolerom_pos_hor_no-payoff_outline.png
Eksempel_leseutfordring.jpg