Om oss som står bak Lesereisen

Lesereisen 2022 er et samarbeidsprosjekt mellom forlag og læremiddelleverandører i Norge. Formålet er å øke leselysten og lesegleden i barneskolen på en ny og engasjerende måte.

 

Prosjektet ledes i 2022 av Den Norske Forleggerforening sammen med Anders Baumberger, som startet MatteMaraton, og som nå vil bidra til å skape det samme engasjementet for lesing. I løpet av 2022 er målet å etablere en selvstendig ideell organisasjon som drifter konkurransen. 

 

Prosjektet finansieres av partnerne samt offentlige og private støtteordninger, og drives på ideelt grunnlag. Dette innebærer at deltakelse i Lesereisen er, og skal alltid være, helt kostnadsfritt.

 

Alle gode krefter som heier på lesing, ønskes velkommen til å bidra inn i prosjektet på den ene eller andre måten. Ønsker du/din virksomhet å bidra med premier, finansiering, fagkompetanse eller annet, hører vi svært gjerne fra deg på info@lesereisen.no.

 

Listen over partnere og andre bidragsytere oppdateres fortløpende, etterhvert som flere slutter seg til prosjektet. 

Partnere:

- Den Norske Forleggerforening (Prosjekteier)

- Det Norske Samlaget

- Lesemester

- Skolerom (Kommuneforlaget og Orage)

Øvrige bidragsytere:

-Skrivelæreren 

-Foreningen !les

-Gruppen Undervisningsopplegg